Så är äntligen manuset klart. Det blev riktigt bra om jag får säga det själv. Efter ett konstruktivt samarbete med Sofia Norberg har vi skapat en enkel och begriplig handbok för alla chefer som ska genomföra medarbetarsamtal.

Vår infallsvinkel är att allt för många böcker och uppfattningar om medarbetarsamtal är felaktiga. Många sönderstressade chefer pådyvlas att medarbetarsamtal är någon form av svåra samtal och att chefen därigenom förväntas agera som någon form av ”amatörpsykolog”.

Vår uppfattning är enkel och tydlig. Chefen ska vara arbetsgivare och inget annat.

Boken beräknas börja säljas i vecka 36.