När sverige nu slår av på tempot då många går på semesterledighet brukar det i arbetsrättsliga sammanhang betyda att en del besynnerliga arbetsrättsliga ärenden dyker upp.

Av erfarenhet vet jag att det är just under sommaren som det kan inträffa märkliga händelser. Det kan handla om att arbetsgivaren får mer tid i kalendern och tar tag i de gamla ”surdegarna” som pågått en längre tid. Tyvärr är arbetsgivaren i dessa situationer ofta för sent ute. Frågan stupar på 2-månaders regeln i LAS 7§, 4 st. I dessa sitiationer är det ”bara” att starta om igen. När det gäller personärenden är rådet alltid att agera snabbt och aldrig vänta på rätt tillfälle, då kan det vara för sent. Det kan också vara frågan om att den vikarierande chefen med bristfälliga kunskaper i arbetsrätt agerar något felaktigt.

Det kan också hända att medarbetare som under en längre tid varit på kollisionskurs med chefen får nog. Varför just detta händer under sommaren är dock en gåta.

Kan vi hoppas på en sommar utan allt för märkliga arbetsrättsliga ärenden?