Tidningen Lag & Avtal nr 6-7 rapporterar bland annat om att fler och fler arbetsgivare väljer att erbjuda avgångsvederlag till medarbetare som man av en eller annan anledning vill bli av med.

Med nu gällande turordningsregler i LAS kan det vara begripligt att arbetsgivare i vissa övertalighetssituationer väljer att erbjuda någon form av avgångsvederlag för att därigenom kunna välja vilka som ska stanna kvar. I dessa situationer är det naturligtvis också ett viktigt inslag i att vårda sitt varumärke. Om fd anställda lämnat sin anställning med goda ekonomiska villkor ökar naturligtvis sannolikheten att de även efter att de slutat kan agera som goda ambassadörer för sin före detta arbetsgivare.

Det som jag däremot ställer mig skeptisk inför är den ökade trenden att även erbjuda avgångsvederlag (så kallade utköp) till medarbetare som missköter sitt arbete. Här blir det mycket fel…I de situationer då det är frågan om misskötsamhet är min uppfattning att arbetsrätten ska tillämpas fullt ut och inte vara ett ”rundningsmärke”. Våga agera som tydlig arbetsgivare, gör rätt från början. Med tydliga ordningsregler, tydliga och kompetenta chefer som vågar vara arbetsgivare är mycket vunnit. Våga ta tag i problem tidigt och vänta inte, då kan det vara för sent.