Regereningen har i promemorian ”Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat Ds 2012:25” lämnat förslag på en kompletterande regel i LAS. Regeln innebär att vid upprepade visstidsanställningar övergår en A.V.A eller vikariat till en tillsvidareanställning när dessa anställningformer sammanlagt uppgår till mer än 2 år oavsett under vilken period. Jämför det med dagens regler där det finns en ramtid på 5 år. I mitt senaste nyhetsbrev ”Praktisk arbetsrätt” nr 6 finns en mer utförlig redogörelse för detta förslag.

Syftet med förslaget är att motverka att arbetsgivare missbrukar möjligheten att anställa på viss tid. Exempelvis kan en arbetsgivare med olika kreativa åtgärder ”runda” LAS reglerna på denna punkt.

Naturligtvis är det ett gott syfte att motverka missbruk av gällande lagstiftning. Men….vilken arbetsgivare lägger ner så mycket tid och arbete för att missbruka systemet. Tyvärr har regeringen på denna punkt inte lyssnat på verkligenheten. En arbetsgivare vill ha enkla och tydliga regler, inte ökad administration och byråkrati.

I mitt arbete har jag inte mött en enda arbetsgivare som missbrukar detta regelverk på det sätt som regeringen har som utgångspunkt. Däremot förekommer det ett missbruk i kombinationen provanställning och påföljande visstidsanställningar. Syftet med en provanställning är att den ska övergå i en tillsvidareanställning. Syftet är inte att det efter en provanställning ska bli frågan om en visstidsanställning. Dock är det inget som i lagtext är förbjudet och mig veterligen är frågan ej heller rättsligt prövad.

På denna punkt borde det däremot vara på sin plats att reglera och täppa till kryphålet.

Regeringen ser hjärnspöken och försöker reglera problem som inte finns…