Då börjar semesterperioden gå mot sitt slut och det är dags att börja planera hösten.

Ett ständigt diskuterat ämne är arbetsgivarens möjlighet att säga upp medarbetare på grund av personliga skäl. Eller rättare sagt hur gör man rätt från början.

Naturligtvis så fullgör de flesta medarbetare ett mycket bra arbete men förr eller senare ”drabbas” arbetsgivaren av någon anställd som inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande anställningsavtal.

Det är då frågan ställs på sin spets. Hur ska arbetsgivaren agera, hade det varit möjligt att undvika den uppkomna situationen? Hur gör man rätt från början?

Anmäl dig till seminariet ”Att hantera misskötsel i anställningen – gör rätt från början”.

Skicka ett mail till georg.frick@longandpartners.com  så skickar jag mer information, inbjudan och anmälningsuppgifter.