Mer info

Nu är boken klar för beställning och omgående leverans. Vår idé till denna bok kommer från många av de chefer som vi mött i olika sammanhang som efterlyst en enkel och konkret bok i detta ämne.

Beställ på: http://www.longandpartners.com/bocker.html

I företag och organisationer förväntas chefer och medarbetare genomföra medarbetarsamtal. Ofta genomförs dessa samtal utan något klart mål eller syfte, och ofta med fokus på medarbetaren istället för att sätta ljuset på medarbetarens uppdrag, roll och utveckling i verksamheten.

Den här boken utgår från arbetsgivarens uppdrag. När ledningen antingen är politiskt styrd eller vinstdrivande utvecklas verksamheten konstant: Vad ska vi genomföra? Vad behöver våra medarbetare utveckla för att vi ska klara det?

Detta är en enkel och konkret handbok för chefer som ska genomföra medarbetarsamtal.

Boken innehåller bland annat förljande kapitel:

  • Att hänga med nu och i framtiden
  • Medarbetarsamtal för verksamhetens skull
  • Förberedelse
  • Genomförande
  • Efterarbete
  • Besvärliga medarbetare
  • Medarbetarsamtal och andra samtal
  • Mallar för olika samtal