”Det bidde en tumme…” eller det kanske är ett riktigt bra löneavtal? Det beror naturligvis på vem vi frågar, lärarna, SKL eller lärarfacken. Vad som är bra eller inte bra överlåter jag till skolan att själv avgöra. Men det är anmärkningsvärt hur lärarfacken misslyckats med sin retorik. Att gå ut och prata om siffran 10 000 kr mer per månad är inte höjden av retorisk skicklighet. Alla – inklusive lärarfacken – visste naturligtvis om att det inte skulle bli några 10 000 kr mer. Men svekdebatten är i full gång där lärarfacken ställs till svars…

Skolans utveckling är ständigt en pågående diskussion men vore det inte på sin plats att i första hand diskutera och en gång för alla avskaffa det långa sommarlovet. Inför 40 timmarsveckan på allvar och börja utifrån detta diskutera arbetsmiljö, belastning m m.

Det är först när lärarna har 40 timmars vecka som det är motiverat att börja jämföra deras löner med andra grupper.