I arbetsrättsliga sammanhang är jag alltid noga med att påpeka att arbetsrätten enbart ska bedöma en eventuell arbetsrättslig skada och inte ta hänsyn till eventuellt moraliska aspekter.

Men ingen regel utan undantag…i en avkunnad dom (AD 2012:49) från AD tidigare i år konstaterade AD att en arbetsgivare hade laga grund för att avskeda en medarbetare.

Bakgrund

En pilot (M.A.) anställd vid TUIfly Nordic AB fick sitt flygcertifikat återkallat av Transportstyrelsen på grund av medicinska skäl. Enligt gällande kollektivavtal ska, när flygcertifikat återkallas på grund av medicinska skäl anställningen upphöra. Enligt gällande kollektivavtal ska en pilot med indraget flygcertifikat erhålla löpande trygghetsersättning från arbetsgivaren.

Som ett led i sin rehabilitering följde M.A. med på en flygning till Thailand. Under vistelsen tog sig M.A. på natten in på flygvärdinnan M.J:s hotellrum via en balkong och lade sig naken i hennes säng. Arbetsgivaren genomförde en internutredning och med anledning av denna händelse blev piloten avskedad. Eftersom piloten blev avskedad hävdade arbetsgivaren att det inte skulle utbetalas någon löpande trygghetsersättning.

 1. Hade arbetsgivaren laga grund för avsked?

2. Hade arbetstagaren rätt till löpande trygghetsersättning?

 Gällande rätt

Enligt LAS 18§ kan arbetsgivaren avskeda en arbetstagare om denna gjort sig skyldig till grov misskötsel. Enligt gällande kollektivavtal mellan parterna anges det bland annat att löpande trygghetsersättning utbetalas till anställda som före 60 års ålder förlorar certifikatet enligt luftfartsmyndighetens beslut. I avtalstexten finns det inget förbehåll om att löpande trygghetsersättning inte ska utbetalas om arbetstagaren exempelvis blir avskedad. 

Domslut

AD konstaterar att arbetsgivaren hade laga grund för avsked. AD konstaterar vidare att arbetstagaren hade, enligt gällande kollektivavtal rätt till löpande trygghetsersättning.

Kommentar

AD har naturligtvis dömt helt rätt. Både vad avser frågan om laga grund för avsked och frågan om trygghetsersättning. Men min kommentar är (som i detta fall inte är en arbetsrättslig kommentar) hur tänkte (eller kanske inte tänkte) piloten?

Klättra in via en balkong, lägga sig naken i flygvärdinnans säng…men vänta lite…vissa personer borde aldrig bli anställda!