I det löneavtal som gäller för skolan står det bland annat att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Denna formulering är en viktigt utgångspunkt när arbetsgivaren sätter individuell lön. Med andra ord, lön är styrmedel.

I DN från den 19 oktober 2012 framgår det att Stockholms stad har valt att styra en större del av löneutrymmet till de skolor där elever har presterat bättre. Detta är naturligtvis helt i linje med vad individuell lön handlar om, d v s att arbetsgivaren även vågar styra med löneutrymmet.

Men….i DN (den 19 oktober 2012)  uttalar sig en fackligt förtroendevald från Lärarnas riksförbund enligt följande: ” Jag har aldrig varit med om något liknande. Det strider helt mot principen i det centrala avtalet om att 4,2 är det lägsta garanterade utrymme som ska läggas ut”.

Jag blir minst sagt förvånad över denna kommentar. Tydligen har den fackligt förtroendevalde aldrig öppnat och läst gällande löneavtal. Den garanti som finns är 4,2 % beräknat på hela arbetsgivaren, inte på en enskild skola.

Längre fram i samma artikel säger samma förtroendevalda: ”Man signalerar att lärarna gör ett dåligt jobb, men dåliga resultat kan bero på många andra saker som dålig organisation, dålig ledning, och en pressad miljö”.

Naturligtvis kan ett dåligt resultat bero på något annat men självklart beror väldigt mycket på lärararen. Det framstår som mycket märkligt att en representant för Lärarnas riksförbund inte vågar se verkligheten. Lärarna påverkar!

Men skolan kanske kan tillämpa samma princip vad gäller elever? Den underpresterande eleven kan skylla på andra omständigheter om studieresultaten är dåliga. Det var inte mitt fel, min syster störde mig, jag har sovit dåligt, jag var tvingad att städa mitt rum och därför har jag inte hunnit göra läxan…