Debatten om inhyrd arbetskraft har pågått i många år på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst från fackligt håll hörs många röster för att begränsa den inhyrda arbetskraften.

Att de fackliga organisationerna önskar begränsa inhyrd arbetskraft är högst anmärkningsvärt. Det innebär att facken skapar en grund för ett A och ett B lag på vår arbetsmarknad. Det borde rimligen vara en god, klok och sympatisk uppfattning om facken betraktar alla medarbetares lika värde.

I debatten tycks det även finnas en uppfattning om att de inhyrda inte har en trygghet på arbetsmarknaden. Inget kan bli mer fel. Den stora majoriteten av uthyrningsföretag har kollektivavtal vilken är en garanti för trygghet.

Det föreligger ett förslag om en ny lag; uthyrningslagen. Arbetsgivarorganisationen bemanningsföretagen överväger att anmäla regeringen till EU kommissionen då lagförslaget verkar skydda arbetsmarknaden mot de inhyrda (http://www.lag-avtal.se/nyheter/eu/fri_rorlighet/article3577692.ece) och inte att skydda de inhyrda!

Jag kan inte mer än hålla med bemanningsföretagen.