Av tradition, praxis och sedvänja har den allmänna grunduppfattningen på svensk arbetsmarknad varit att lönen inte kan sänkas.

År efter år har avtalsförhandlingar enbart haft som utgångspunkt att lönen ska höjas.

Den fackliga strategin har från ett arbetstagarperspektiv varit framgångsrik genom att arbetsgivarna mer eller mindre automatiskt har utgått från att lönehöjningar är ett normalt tillstånd. Strategin har naturligtvis även varit bra ur ett nationalekonomiskt perspektiv då ökade löner ger ökad köpkraft och därmed ökad tillväxt. Vi kan som bekant inte backa in i framtiden…

Men ur ett enskilt företags perspektiv kan lönesäkningar ibland vara en bra lösning i ett tufft ekonomiskt läge.

Vi har under de senaste åren sett prov på att det omöjliga faktiskt är möjligt, nämligen lönesäkning. Flygbolaget SAS är väl det tydligaste exemplet på detta. Självklart ska inte ett olönsamt företag (här är det dock tveksamt var SAS placerar sig…) subventioneras med lönesänkningar. Fungerar inte företaget så ska det försättas i konkurs.

Men det måste finnas utrymme för att under speciella omständigheter diskutera och omförhandla lönen.

Så visst går det att sänka lönen…