Inom arbetsrättens spännande område uppstår det ibland en del minst sagt märkliga rättsfall.

I januari avgjorde AD i domen AD 2013:5 att det var frågan om en föreningsrättskränkning när arbetsgivaren bjöd anställda (d v s de som inte var medlemmar i facket- I.F. Metall) på middag.

Bakgrund
Arbetsgivaren (Scandstick AB) lovade att betala en middag för en grupp anställda. En anställd satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom de som var medlemmar i I.F. Metall som sedan påtalade för bolaget att man uppfattade det som en föreningsrättskränkning. Middagen hölls därefter som planerat och bolaget betalade för den. Därefter uppkom det två frågor:

1. Hade den anställde som satte upp inbjudan en sådan ställning att arbetsgivaren ansvarat för hans handlande?
2. Gjorde arbetsgivaren sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att vidhålla beslutet om betalning trots att I.F.Metall påtalat frågan?

Gällande rätt
Enligt MBL 7 § innebär föreningsrätt en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas. Enligt MBL 8 § innebär en föreningsrättskränkning bl.a. att någon på arbetsgivarsidan vidtar en åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt..

Domslut
AD konstaterar att arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. När arbetsgivaren insåg hur inbjudan var utformad, hade arbetsgivaren valt att betala för middagen, trots att medlemmar i I.F. Metall inte bjöds in.

Om själva domen är det kanske inte så mycket att säga eftersom den är både rätt och logisk.
Men…jag kan inte låta bli att på allvar ställa mig frågan om inte facket har bättre saker för sig? Ur ett fackligt perspektiv, är detta att skapa medlemsnytta?

Även om facket hade rätt så är min bestämda uppfattning att det kastar ett löjets skimmer över ett fack som agerar som en förolämpad tonåring.

Bättre kan ni, I.F Metall..tillbaka till er kärnverksamhet – skapa medlemsnytta!