I min roll som arbetsgivarkonsult möter jag ofta arbetsgivare som vittnar om de unga medarbetarnas inträde på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna beskriver en verklighet där många unga, nya har en något begränsad kunskap om grundläggande arbetsrätt.

För några veckor sedan berättade en chef för mig att hon hade informerat en nyanställd medarbetare (i butik) strax över 20-års åldern om att arbetsgivarens policy är att den privata mobiltelefonen är just privat…det vill säga den ska inte vara med på arbetet, i synnerhet inte när man står i butiken. Självklart ska allt fokus vara på kunderna. Medarbetaren var tämligen oförstående till denna (av 20 åringens värdering) stenålders regel. Är inte mobiltelefon en rättighet, tänk om något händer?

Å andra sidan har jag också mött människor som vittnar om yngre medarbetare som i brist på grundläggande arbetsrätt är beredda att acceptera i princip vilka oskäliga villkor som helst (till och med ”provjobba” gratis), bara det är ett arbete.

Båda alternativen ovan är lika olyckliga. Det förstnämnda handlar om unga människor som enbart utgår ifrån självupplevda rättigheter. Det sistnämnda handlar om hur unga människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Det är i detta sammanhang skolan kommer in i bilden. Vad gör skolan i denna fråga? Jag har själv en son som i dag är snart 24 år. När han gick i gymnasiet kan jag inte erinra mig om att det någon gång förekom någon grundläggande undervisning (eller information) i arbetslivets juridik. På denna punkt har skolan totalt misslyckats. Oavsett om ungdomar studerar vidare eller inte efter gymnasiet så kommer de förr eller senare ut i arbetslivet och måste då ha grundläggande kunskap om arbetsrätt.

För några år sedan skrev jag och min fru, Anneli, en gemensam bok på detta tema, på väg ut i arbetslivet (http://www.longandpartners.com/bocker.html). Målgruppen är alla nya på arbetsmarknaden och den bakomliggande tanken är att skolan framförallt ska kunna ge denna enkla handbok till exempelvis avgångseleverna från gymnasiet för att de därigenom ska få någon grund att stå på.

Men det räcker dessvärre inte. Skolan måste på allvar ta tag i frågan om arbetslivets juridik. Ge de nya i arbetslivet en möjlighet att börja på rätt sätt.