Nyligen presenterades utredningen SOU 2014:31. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligt regelverk.

Utredningen föreslår bland annat en ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

I korthet innebär förslagen bland annat att:

  • Det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden.
  • Arbetstagaren ska som huvudregel ha slagit larm internt först.
  • Arbetstagaren ska vid tidpunkten för larmet ha fog för uppfattningen att de sakförhållanden som arbetstagaren slår larm om är riktiga.

Låt mig först fastslå att jag tycker att det är bra att det finns möjlighet för anställda att slå larm om allvarliga missförhållanden. Det handlar i grund och botten om civilkurage. En seriös arbetsgivare ser inga problem med detta eftersom det hos den seriösa arbetsgivaren rimligen inte förkommer några allvarliga missförhållanden.

Så lång, allt väl.

Men…om utredningens förslag blir verklighet så skapar det fler problem än vad det löser.

Allvarliga missförhållanden

Vad innebär detta? I utredningen nämns exempel på förhållanden som skäligen kan misstänkas avse brott på vilket fängelse kan följa, eller därmed jämförliga missförhållanden.

Problemet blir hur en enskild arbetstagare ska kunna göra en relevant bedömning av vad som är allvarligt. Här finns uppenbarligen en risk för framtida tvister.

Arbetstagaren ska som huvudregel ha slagit larm internt först

Det är förvisso en lämplig åtgärd. Ge arbetsgivaren en rimlig chans att rätta till problemen först. Men å andra sidan kan man fundera på om det finns kvar någon mening med lagen om man först ska förvarna. Helt klart kan denna fråga betraktas både ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv.

Arbetstagaren ska vid tidpunkten för larmet ha fog för uppfattningen att de sakförhållanden som arbetstagaren slår larm om är riktiga

Hur ska en enskild arbetstagare kunna göra denna bedömning. Vad innebär ha fog för? Vad gäller om en arbetstagare vill bråka med sin arbetsgivare?

Men än en gång, skydd för visselblåsare är bra men om den utredning som nu finns resulterar i lag så lär lagen skapa fler problem än vad den möjligtvis löser.