Jag har tidigare på denna blogg kommenterat att vi sannolikt behöver uppdatera svenskt arbetsliv om vad MBL egentligen handlar om.

Namnet är nog svensk arbetsrätts mest felaktiga namn. Lag om medbestämmande i arbetslivet…tja…nu är det inte frågan om något medbestämmande. MBL handlar om att de fackliga organisationerna har rätt till löpande information (MBL 19 §). Att arbetsgivaren ska förhandla innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändringar som rör verksamheten eller enskilda arbetstagare (MBL 11 §).

Jag håller för närvarande på att förhandla för en uppdragsgivares räkning. Jag förhandlar med ett hyfsat stort fackförbund. Min motpart är en ombudsman. Det är naturligtvis i normalfallet en hyfsat god garanti för att motparten har arbetsrättsliga kunskaper.

Men jag kan nog konstatera att även här råder det en viss förvirring.

Argumentationen (yrkanden) som förs fram bygger på frågor som kan inträffa när den aktuella arbetsgivaren har fattat sitt beslut.

Det är enligt min uppfattning en omöjlig retorik.

MBL förhandlingen (i detta fall 11 §) ska handla om de argument (för eller emot) som finns för arbetsgivarens eventuellt framtida beslut. Det är först när MBL skyldigheten är fullgjord som arbetsgivaren kan besluta. Då innebär detta att det är först då (och inte innan) som det kan uppkomma en diskussion med anledning av beslutet.

Sålunda är det en märklig ordning att det kan komma yrkanden som baseras på ett framtida beslut.

Och det är inte ens säkert att arbetsgivaren väljer att besluta…