I veckan som gick så avslutades rättegången i Hovrätten i nedre Norrland angående socialsekreteraren i Krokoms kommun som begick självmord. Tidigare har två chefer i Krokoms kommun blivit fällda för arbetsmiljöbrott i Östersunds tingsrätt. Hovrätten väntas meddela sin dom den 3 mars 2015.

Oavsett vad Hovrätten kommer fram till så kommer diskussionen om kränkande behandling i arbetslivet att fortgå.

Jag kommer inte heller att bli speciellt förvånad om parterna i målet kommer att försöka överklaga till Högsta Domstolen (sedan är det en annan sak huruvida Högsta Domstolen kommer att ge prövningstillstånd).

Händelseförloppet i Krokom är naturligtvis tragiskt och ska inte behöva hända. Men nu har det dessvärre hänt.

I den debatt som pågår inom svenskt arbetsliv ligger mycket fokus på arbetsgivarens skyldighet att både motverka kränkningar och agera när kränkning förekommer. Och det är naturligtvis så att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagstiftningen har ett stor ansvar för dessa frågor. Och lika naturligt är det också att en olämplig chef kan använda sina maktbefogenheter för att åstadkomma kränkande behandling. Med makt följer som bekant ansvar.

Men…det jag saknar i debatten är det omvända. Vad händer när och om en arbetstagare kränker chefen? På arbetsplatser som inte fungerar tycks det ibland vara en allmän uppfattning att man som arbetstagare har ”rätt” att prata så mycket ”skit” som möjligt om chefen. Självklart får en chef tåla lite skitprat men inte till den grad att det är frågan om nedvärderingar av personen, det vill säga kränkning. Var sätter vi gränsen för medarbetarens ansvar? Hur hanterar vi de chefer som känner sig kränkta av sina anställda? Var finns denna debatt?

Lösningen kan självklart vara att arbetsgivaren använder den arbetsrättsliga verktygslådan i form av korrigerande samtal, varning, förflyttning, omplacering eller uppsägning. Men innan frågan kommer dit har det ofta varit en successiv utveckling från det ”vanliga skitpratet” till det som sedan definieras som kränkning.

Så en berättigad fråga är vem kränker vem?