Först kom den fällande domen i Östersunds tingsrätt…

Sedan kom friande domen i Hovrätten i nedre Norrland…

Sedan överklagar RÅ domen till Högsta domstolen…

Det handlar självklart om den tragiska händelsen i Krokoms kommun där en medarbetare begick självmord samma dag som det skulle genomföras en överläggning om ett förestående avsked av medarbetaren.

Jag har tidigare i denna blogg redogjort för detta rättsfall. Och det finns självklart olika sätt att betrakta detta rättsfall på. Är det rätt att cheferna blir friade eller ska de anses vara ansvariga?

Jag välkomnar att frågan prövas på högsta nivå och det är naturligtvis först då som vi kan dra slutsatser om rättsläget.

Men…i ljuset av denna frågeställning så får chefer och alla andra med personalansvar dagliga inbjudningar till utbildningar i hur chefen ska hantera psykisk ohälsa. Och för all del, det är viktigt att en chef förstår sitt arbetsgivaransvar i dessa frågor. Men jag är samtidigt skeptisk till detta anslag. Att hantera psykisk ohälsa är inget som ”vem som helst” ska göra. I dessa frågor är det viktigt att chefen agerar som en professionell arbetsgivare och ser när det är dags att koppla in professionellt stöd som verkligen hanterar den psykiska ohälsan.

Jag tror att det är en farlig väg att gå om vi ska låta cheferna efter en exempelvis 1-dags utbildning hantera den psykiska ohälsan…

Det är verkligen dags att nyansera frågan om vem som gör vad…