HD prövar inte Krokomfallet.

Riksåklagaren har tidigare begärt att HD skulle pröva domen från hovrätten efter att en socialsekreterare begick självmord.

Enligt tingsrätten fanns det ett straffbart samband mellan chefernas oaktsamhet och självmordet. Hovrätten däremot friade dem.

Med hög sannolikhet kommer detta beslut att uppröra många och jag misstänker att vi kommer att få läsa kommentarer om att det nu är fritt fram att kränka arbetstagare.

Jag vill börja med att konstatera att kommunen ska mycket kritik för sitt agerande. Min spontana reflektion är att det i grund och botten är frågan om mycket otillräcklig kompetens. Med någorlunda grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljörätt borde denna situation aldrig ha inträffat.

Men…det är nu viktigt att tänka arbetsrättsligt och inte låta de känslomässiga värderingarna prägla debatten.

Jag menar att det i grund och botten är korrekt att hovrätten friade cheferna. Inte för att jag anser att de har gjort rätt, tvärtom de har gjort många fel. Men hovrätten har rätt när de bland annat konstaterar att ett eventuellt felaktigt avskedande ska prövas med hjälp av reglerna i LAS (ogiltighetsförklaring och/eller skadestånd). Dessutom är det ingen som vet om den planerade överläggningen hade resulterat i ett avsked eller inte.

Men än en gång, hanteringen förtjänar all kritik, om detta kan det knappast råda några delade meningar om….