I DN (17 november 2015) framgår det att arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier i den kommande avtalsrörelsen vill överge tvingande prestationslöner och erbjuda månadslön i stället.

Ett argument för detta förslag är att nuvarande system anses främja en machokultur. Byggbranschen lever till stor del kvar i gamla strukturer som gynnar starka, nordiska heterosexuella normer och en machokultur. Enligt Mats Åkerlind – förhandlingschef för Sveriges byggindustrier – gör prestationslöner det svårare för kvinnor och invandrare att ta sig in byggbranschen.

När Sveriges byggindustrier tidigare har krävt att tvånget om prestationsbaserade löner tas bort har man fått nobben av facket.

Det är intressant att notera att denna fråga drivs av arbetsgivarsidan och högst anmärkningsvärt att den fackliga sidan inte har varit intresserade. Det är för mig märkligt att den fackliga sidan, i vart fall indirekt, bidrar till upprätthålla en föråldrad machokultur. En grundsten i fackligt arbete torde vara alla människors lika värde…men det verkar då gälla alla andra…

Jag kan inte mer än instämma med Sveriges byggindustriers uppfattning. Jag är övertygad om att alla som någon gång har haft kontakt med byggbranschen kan intyga att det verkligen är en ålderdomlig kultur och något måste göras för att bryta detta, det är trots allt år 2015.

Att börja prata om machokulturen är ett viktigt första steg. Nästa steg är att också göra något åt det!

Kanske också dags att påminna den fackliga sidan om fackets idéhistoria?