Sveriges Radio har granskat hur enkelt det är att röra sig fritt på grundskolor i Sverige. På var femte grundskola blev reportrarna inte ifrågasatta på 45 minuter.

Det har hunnit gå två månader sedan det otänkbara skedde i Trollhättan och debatten har ebbat ut. Sveriges Radios lokala P4-kanaler bestämde sig för att besöka grundskolor över hela Sverige. På över 40 orter – och 76 skolor – genomfördes testet som visade på att det är ganska enkelt att vandra omkring fritt bland både skolelever och personal.

Jag tycker detta är anmärkningsvärt att det är så enkelt. Varför är skolor oftast öppna för allmänheten? Skolan är ingen offentlig inrättning.

Det finns många goda argument för att en skola – i likhet med många andra företag och myndigheter – har en reception där alla besökare måste anmäla sig. Ur en arbetsrättslig utgångspunkt borde Arbetsmiljölagens regler vara ett mycket bra argument.

Arbetsmiljölagen gäller som bekant även för elever.

Med tanke på att en stor del av Arbetsmiljölagen fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet borde en öppen skola betraktas som en risk i det systematiska arbetsmiljöarbetet.