Det är en gammal sanning att det är enkelt att göra något svårt och svårt att göra något enkelt…

Ett tydligt bevis på detta är det sedan i våras nya regelverk i LAS avseende tidsbegränsade anställningar. Sedan tidigare har vi ett regelverk som i korthet innebär att en medarbetare som är anställd som vikarie eller allmän visstid (AVA) övergår till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden blir mer än 2 år under en 5 års period. Vikariatstid och AVA-tid räknas självständigt.

I våras tillfördes en kompletterande regel i LAS avseende AVA. Regeln har innebär att en AVA övergår till en tillsvidareanställning när en medarbetare har varit anställd hos arbetsgivaren i AVA i sammanlagt mer än 2 år under en period då medarbetaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av AVA, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom 6 månader från den föregående anställningens slutdag.

Syftet är att förhindra att en arbetsgivare utnyttjar möjligheten och staplar flera visstidsanställningar på varandra för att därigenom undvika tillsvidareanställning.

Huruvida detta är ett verkligt problem eller inte kan självklart diskuteras…

Men valet av regel är onödigt krångligt. Det vore rimligen bättre att införa en form av visstidsanställning. Denna form skulle då kunna tillgodose arbetsgivarens behov av att anställa på viss tid (oavsett anledning). Komplettera sedan med regel om övergång till tillsvidareanställning så att det finns ett tak för att därigenom undvika risken för missbruk.

Men som sagt, det är svårt att göra det enkelt…