Är nu tillbaka på kontoret efter två givande utbildningsdagar hos en av mina uppdragsgivare. Under två dagar har jag utbildat chefer och medarbetare i lönesättande samtal.

Den aktuella organisationen har tillämpat individuell lön under många år men det som är nytt för chefer och medarbetare är det lönesättande samtalet. Från och med 2016 har cheferna i denna organisation mandat att sätta lön.

Under två dagar har jag mött chefer och medarbetare som har varit osäkra på deras nya roller i lönearbetet, frågorna har varit många. Vad innebär det lönesättande samtalet? Kan jag påverka min lön? Vad gör vi om vi inte kommer överens? Vad innebär det att fullgöra sina grundkrav i anställningen? Vad är bättre än förväntat? Hur förhåller sig den individuella lönesättningen till principen om lika lön för lika och likvärdigt arbete?

För att arbetet med lönesättande samtal ska fungera, både för arbetsgivare och medarbetare är det bland annat viktigt att säkerställa genomförandet av bra medarbetarsamtal. Detta samtal är en viktig del i verksamhetsstyrningen och kan inte bara vara ”ett samtal i största allmänhet”. Grunden för en tydlig individuell lönesättning och där tillhörande lönesättande samtal, läggs redan i medarbetarsamtalet. Genom bra, framåtblickande, verksamhetsorienterade medarbetarsamtal ges medarbetare möjlighet att förstå sitt uppdrag men också att påverka sin egen arbetssituation.

En god rekommendation är sålunda att kvalitetssäkra processen mål/uppdrag – medarbetarsamtal -lönesättande samtal.