Efter många timmars sommararbete börjar nu min bok Arbetsrätt – handbok för chefer, (3:e upplagan) anta sin slutliga form. Boken har under många år använts och uppskattats av många chefer med personalansvar och nu är det dags för den tredje upplagan.

Boken tar bland annat upp högaktuella nya regler, exempelvis aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, skydd för visselblåsare, ändrade regler i LAS angående konvertering, social och organisatorisk arbetsmiljö, m m. Utöver detta innehåller boken en mängd viktiga rättsfall och praktiska mallar.

Redan från början när jag skrev den första upplagan var mitt mål att skriva en praktisk handbok i arbetsrätt för de som tillämpar arbetsrätten i praktiken – cheferna med personalansvar.

Att skriva en praktisk handbok i arbetsrätt är en enormt spännande och utvecklande process. Som författare måste jag göra vettiga avvägningar och begränsningar i arbetsrätten. Det får inte bli alltför förenklat men ej heller onödigt komplicerat. Och det är som jag sagt tidigare, att göra det svårt är enkelt…att göra det enkelt är betydligt mer komplicerat…

Manus är nu granskat och kontrollerat av redaktör och om allt går som det är tänkt kommer boken att vara klar för leverans i början av oktober…

Omslag Arbetsrätt för chefer