Får arbetsgivaren kritisera den fackliga motparten?

Får arbetsgivaren kritisera den fackligt förtroendevalde?

Eller är det föreningsrättskränkning?

Från tid till annan möter jag denna frågeställning från chefer. Det finns ibland grund för att arbetsgivaren vill framföra kritik mot den fackliga motparten och/eller den facklig förtroendevalde men väljer att avstå då man tror att man därmed gör sig skyldig till föreningsrättskränkning.

Föreningsrätt innebär enligt MBL 7 § rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation.

Enligt MBL 8 § ska föreningsrätten lämnas okränkt.  Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot annan skall uppfyllas.

AD har vid ett flertal tillfällen konstaterat att det ska vara frågan om en konkret/avgränsad handling.

Det står sålunda båda parter fritt att kritisera sin motpart.

Att uttala kritik är inte att betrakta som föreningsrättskränkning.

Senast AD konstaterade detta var i en nyligen avkunnad dom (AD 2016:54). Arbetsgivaren hade förvisso agerat – enligt min uppfattning – mindre klokt.

Unionen hade påkallat förhandling enligt MBL 10 § avseende frågan för en medlem.

Arbetsgivaren hade delat ut förhandlingsframställan till sin personal vid ett personalmöte och i samband med detta möte gett utryck för sin kritik mot Unionens agerande.

AD konstaterade att Unionen inte hade använt sig av möjligheten i MBL 21, 22 §§ (tystnadsplikt) och därmed stod det arbetsgivaren fritt att berätta och kritisera.

Men än en gång – ett mindre klokt agerande från denna arbetsgivare.