Det är anmärkningsvärt tyst…

Jag antar att det knappast har undgått någon som på ett eller annat sätt arbetar med personalfrågor att det under 2016 tillkom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket. Social och organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4.

Sällan har nya regler fått så mycket uppmärksamhet.

Och det är bra.

Genom uppmärksamhet ökar sannolikheten att reglerna tillämpas.

Men…från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler i Diskrimineringslagen avseende aktiva åtgärder.

Förändringarna består bland annat av att arbetsgivaren åläggs att dokumentera har man arbetar systematiskt med aktiva åtgärder. Regelverket omfattar också samtliga diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen.

Sällan har nya regler fått så lite uppmärksamhet.

Och det är inte bra.

Genom att dessa förändringar inte uppmärksammas ökar sannolikheten att regelverket glöms bort.

Jag kan konstatera att Arbetsmiljöverket har haft stor framgång i sin ”marknadsföring”.

Men var finns Diskrimineringsombudsmannen (DO)?

Det borde vara rimligt att DO på likande sätt ”marknadsför” de nya reglerna.

Men det är anmärkningsvärt tyst…