Nyligen avkunnade EU-domstolen två domar avseende en arbetsgivarens möjlighet att förbjuda arbetstagare att bära exempelvis muslimsk huvudduk (mål C-157/15 samt mål C-188/15).

I massmedia har det förekommit generella slutsatser om ett ”slöjförbud”.

Detta är dock fel tolkning.

Det EU-domstolen konstaterade är i korthet att:

  • En privat arbetsgivare (det vill säga inte offentlig verksamhet) har möjlighet att förbjuda exempelvis muslimsk huvudduk om det sker med stöd av en intern ordningsregel i företaget.
  • Förbudet ska gälla alla synliga religiösa symboler. Sålunda inte några enstaka religioner.
  • Ordningsregeln ska syfta till att företaget – gentemot sina kunder – vill agera neutralt i förhållande till exempel trosuppfattning.
  • Förbudet kan endast omfatta de arbetstagare som har kontakt med företagets kunder.
  • Arbetsgivaren kan inte förbjuda om det enbart är ett krav från en kund.

Sålunda är det viktigt att det efter dessa EU-domar tolkas och tillämpas korrekt slutsats.