Alla som arbetar med rekrytering är medvetna om hur viktigt det är med tydlighet i rekryteringsprocessen.

Stora delar av arbetsrätten kan enkelt beskrivas som en social skyddslagstiftning.

Med andra ord riskerar otydlighet i en rad arbetsrättsliga frågor ”gå ut över arbetsgivaren”.

Sålunda gäller detta i synnerhet i rekryteringsprocessen.

Ett anställningsavtal kan vara skriftligt, muntligt eller konkludent.

Vad gäller det sistnämnda (konkludent) är det värt att notera att om arbetsgivaren agerar som om det fanns ett anställningsavtal och arbetstagaren uppfattar det på så sätt (och att arbetstagaren kan bevisa det) är det att betrakta som ett anställningsavtal.

Ett vardagligt exempel på konkludent avtal är när vi parkerar våra bilar i ett parkeringsgarage. Genom vår handling (parkera och betala parkeringsavgift) så ingår vi ett avtal (genom konkludent handlande) med parkeringsbolaget.

Den mycket viktiga och intressanta ”barnmorskedomen (AD 2017:23) innehåller en redogörelse som för den aktuella arbetsgivaren skulle kunna beskrivas som: ”det var nära…”.

I domskälen (s 5) står det bland annat följande kronologiska uppräkning:

  • E.G. sökte även arbete på kvinnokliniken på Värnamo sjukhus. Vid kontakt med sjukhusets personalavdelning upplyste E.G. om att hon inte kunde utföra aborter på grund av sin tro men att hon inte hade några problem med att möta och vårda en abortsökande kvinna.
  • Den 17 januari 2014 var E.G. på anställningsintervju och träffade bland andra vårdenhetschefen på kvinnokliniken på Värnamo sjukhus, L.E.
  • Den 20 januari 2014 förekom en telefonkontakt mellan L.E. och E.G. där de bl.a. diskuterade tillträdesdag och E.G:s möjlighet att få tjänstledigt från sin anställning som sjuksköterska på Höglandssjukhuset.
  • Den 23 januari 2014 publicerades en artikel i Värnamo Nyheter där E.G. gjorde vissa uttalanden om abort. Av artikeln framgick också att E.G. hade anmält Höglandssjukhuset till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering som hade samband med religion eller annan trosuppfattning.
  • Den 27 januari 2014 ringde L.E. till E.G. och meddelade att det inte var aktuellt med anställning på kvinnokliniken i Värnamo.

Utan att gå in på detaljer kan jag konstatera att ”det var nära…”