Detta blogginlägg har sin bakgrund i en artikel i tidningen Personal & Ledarskap (nr 3 – 2017) med rubriken ”Efterlyser etik”.

Jag har både i denna blogg samt i en debattartikel i tidningen Personal & Ledarskap (nr 4 – 2017) kritiserat delar av de uppfattningar som presenteras i artikeln (nr 3 – 2017).

Som svar på min debattartikel har Rickard Mårtensson (HR-chef i Falu kommun) återkommit med invändningar via bloggen modernt ledarskap.

Med bakgrund av detta följer härmed min slutreplik i denna fråga.

Först och främst kan jag notera, precis som Mårtensson, att världen förändras. Det har som bekant hänt en hel del sedan Karl Marx tid.

Jag kan även notera, precis som Mårtensson, att vi behöver ett modernt ledarskap.

Den uppmärksamma läsaren kan se att min kritik avseende artikeln i Personal & Ledarskap inte handlar om synen på ledarskap. Min kritik handlar hur artikeln skildrar HR:s roll.

I ett föränderligt arbetsliv är HR:s roll viktigare än någonsin. Jag har under snart 25 års praktisk och strategiskt HR-arbete till och från mött företagsledare, kommunchefer, landstingsdirektörer m fl som ifrågasätter nyttan med HR. I denna diskussion ser jag det viktigt att skapa en djupare förståelse för HR:s roll och nytta för ”affären”. En modern organisation har inte råd med en otydligt HR funktion.

En centralt tema i HR-arbetet är att stödja chefer i deras chefs- och ledarroll.

Även ur ett etiskt (och arbetsrättsligt perspektiv) är tydlighet i HR-rollen viktig.

Det finns många exempel. Jag ger här ett exempel från dagens arbetsliv.

När det gäller frågan om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställs det krav på hur arbetsgivaren (läs chefen) ska agera i olika situationer. Exempelvis ska arbetsgivaren klargöra arbetets innehåll, prioritera arbetsuppgifter, förebygga kränkande särbehandling, införa rutiner för hur anmälning om kränkande särbehandling ska ske och inte minst utreda. I förekommande fall (om någon chef – eller medarbetare – gjort sig skyldig till kränkande särbehandling) bör arbetsgivaren agera arbetsrättsligt.

Utan att gå in på för många detaljer i dessa regler så är en tydlig chefs- och arbetsgivarroll en viktig faktor.

I dessa frågor har HR en viktig roll att fylla genom att ge chefer det stöd och verktyg som de behöver för att i sin tur utöva ett tydligt och modernt ledarskap.

Och jag utgår ifrån att HR agerar rättssäkert, faktabaserat och professionellt.

Och här är det viktigt att HR inte tappar kompassen…