Enligt ett förslag som nu är ute på remiss (Ds 2017:18) föreslås det att karensdag ska ersättas med ett karensavdrag.

Det kan tyckas ”bara vara ett annat begrepp” men det är ett klokt och rättvist förslag.

Nuvarande regler om karensdag kan under vissa förutsättningar både vara orättvisa och möjliga att kringgå.

Om en medarbetare med ordinarie arbetstid 08,00 – 17,00 blir sjuk på eftermiddagen, exempelvis klockan 15,00, och anmäler sjukfrånvaro, så blir karensdagen i detta fall endast 2 timmar (låg självrisk).

Om en medarbetare med olika arbetstidsmått under veckans dagar (exempelvis måndag: 12 timmar, tisdag 4 timmar, onsdag – fredag 8 timmar/dag) blir sjuk på måndag morgon och anmäler sjukfrånvaro så blir karensdagen 12 timmar (hög självrisk).

Om motsvarande situation inträffar på tisdagen så blir karensdagen endast 4 timmar (låg självrisk).

Dagens regler om karensdag kan alltså få väldigt olika konsekvenser.

Förslaget innebär i korthet att det istället införs en självrisk – ett karensavdrag. Karensavdraget ska uppgå till 20% av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Om förslaget blir verklighet kommer de nya reglerna att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Med andra ord en rättvis självrisk för alla…