En av grundpelarna i individuell lönesättning är att lönesättning ska baseras på medarbetarens resultat och måluppfyllelse.

Om detta råder det i teorin ofta inga oklarheter om…

Jag kan notera att (trots denna grundpelare) individuell lönesättning inte alltid tillämpas korrekt.

Det förkommer till och från lönekriterier som i själva verket är kopplade till personlig förmåga i stället för resultat och måluppfyllelse. Exempelvis kreativitetsförmåga, samarbetsförmåga, initiativförmåga

Men…om vi på fullt allvar ska sätta lön baserat på individens förmåga torde detta nödvändiggöra att det innan årlig löneöversyn och lönesamtal genomfördes personlighetstest för att klargöra medarbetarens olika förmågor.

Och så är det självklart inte tänkt…

Med andra ord måste verksamheternas lönekriterier tydligt kopplas till verksamhetens mål och uppdrag.

Samt självklart fokusera på medarbetarens resultat och måluppfyllelse.

För det är inte frågan om att vi ska genomföra personlighetstest i samband med löneöversyn och lönesamtal.