Nu under vinter/vår genomförs det lönesamtal inom många verksamheter på svensk arbetsmarknad.

Jag möter många chefer som upplever att det är svårt med lönesamtal.

Att genomföra lönesamtal är i många organisationer en konsekvens av gällande löneavtal där individuell lön gäller. Men även inom organisationer utan kollektivavtal förekommer det lönesamtal.

Då chefer upplever att lönesamtal är svårt är det naturligtvis möjligt att med korrekt kompetensutveckling i lönesättningsfrågan ge cheferna större trygghet i sin arbetsgivarroll.

Men känslan av upplevd svårighet bottnar också i – enligt min uppfattning – att det blir orimliga förväntningar på lönesamtalet, och att det är mycket som ska hinnas med på kort tid.

Men å andra sidan finns det också chefer som dessvärre betraktar lönesamtalet endast som en formalitet som lika väl kan ersättas med ett mail eller sms. Detta är naturligtvis allvarligt då det strider mot hela tanken med lönesamtalet som ett dialogtillfälle mellan chef och medarbetare.

Jag får ofta frågan om vad som är utmärkande för ett ”bra” lönesamtal?

Och ett vanligt svar…som för många kan verka märkligt…är att ett ”bra” lönesamtal är ett samtal där det inte framkommer några nyheter. Ett bra lönesamtal enligt min uppfattning är ett samtal som i praktiken bekräftar den bild som chef och medarbetare sedan tidigare dialogtillfällen har samtalat om.

Nyligen genomförde jag ett konsult- och utbildningsuppdrag i en större organisation som tillämpar lönesamtal för alla medarbetare. Och de flesta chefer och medarbetare var väldigt nöjda med processen (behöver sålunda inte innebära att man är nöjd med lönen…).

Sannolikt beror nöjdheten på en rad olika omständigheter.

Men det är framförallt två omständigheter som jag anser gör skillnad i just denna organisation.

  1. Cheferna har ett rimligt antal underställda medarbetare.
  2. Chefer och medarbetare genomför regelbundet korta avstämningssamtal (feedback) med stöd av gällande lönekriterier en gång/kvartal.

Genom ett rimligt antal medarbetare ges cheferna möjlighet att ha bra koll. Och genom de kvartalsvisa avstämningarna så har både chefer och medarbetare möjlighet att fortlöpande föra en dialog om lönekriterier, resultat och måluppfyllelse.

Sålunda innehåller deras samtal inte några nyheter…