Att välja rätt ord är inte alltid så lätt.

Men det gör skillnad.

Inom ramen för individuell lönesättning ska medarbetares resultat och måluppfyllelse bedömas.

Och bedömning måste ske utifrån uppställda (just det..) lönekriterier.

Och ordet lönekriterier ger, enligt min uppfattning, ofta en missvisande bild av vad det handlar om.

Inte alldeles ologiskt kan slutsatsen dras att lönekriterier har med lön att göra.

Men på denna punkt skapar lönekriterier fel förväntan.

Det är först när en bedömning av resultat och måluppfyllelse är gjord som man i nästa steg kan omvandla bedömningen till ”rätt lön”. Och med rätt lön menar jag rätt lön i verksamhetens lönebild.

Med andra ord borde därmed lönekriterier fasas ut. Och i stället borde ordet bedömningskriterier användas.

Ord gör som sagt var skillnad…