Nyligen har massmedia rapporterat om den tragiska nyheten att Benny Fredriksson är död, endast 58 år gammal.

Några dagar efter den tragiska nyheten blev det än mer tragiskt då framkom att Benny Fredriksson själv avslutat sitt liv.

Benny Fredriksson avgick förra året som VD för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. I en granskning i Aftonbladet hade han anklagats för hård ledarstil.

Jag kan i dagsläget inte bedöma huruvida detta påstående (hård ledarstil) är korrekt eller inte eftersom det är först nu som delar av gjord utredning presenteras.

Jag vill också göra dig som läsare uppmärksam på att jag inte har tillräckligt med information för att kunna bedöma huruvida Benny Fredrikssons bortgång har samband med det drev som orsakade hans bortgång. Dock är det rimligen inte utan ett visst samband.

Men om detta får eventuella framtida utredningar påvisa.

Dock bör det inträffade leda till eftertanke.

Nu handlar frågan om en chef på hög befattning (VD). Men det ursäktar inte – enligt min uppfattning – det tonläge som varit gällande.

De senaste årens diskussion om kränkande särbehandling och trakasserier (och även sexuella trakasserier) har till stor del handlat om att det har varit ”chefen” som utsatt medarbetaren för denna eller dessa handlingar.

Det som vi däremot har talat tyst om är den omvända problematiken, det vill säga när det är chefen som blir anklagad.

Vi har ett rättssamhälle som självklart även inkluderar arbetslivet. Och enkelt uttryckt innebär det att vi är oskyldiga tills motsatsen är bevisad.

Att en chef anklagas är i sak allvarligt och ska naturligtvis utredas. Men det är i ett rättssamhälle först då en utredning påvisar att fel har begåtts som någon ska hållas ansvarig.

I detta fall hade Benny Fredriksson redan blivit dömd via massmedia baserad på någon logik hänförlig till medeltiden.

Därav borde detta leda till eftertanke och att vi antar ett vuxet förhållningssätt i arbetslivet.

Chefer får förvisso tåla lite mer en ”vanlig medarbetare” men det ursäktar inte att en chef blir dömd på förhand.