Tidigare i veckan har jag haft förmånen att på uppdrag av BG Institute (www.bginstitute.se) genomföra utbildning i lönesättning/lönesamtal för en engagerad grupp med chefer och HR-konsulter. Denna gång i Göteborg.

En viktig reflektion som blir allt viktigare med anledning av decentraliserad lönebildning är ledningsgruppens roll.

För att lönebildningen ska ge avsedd effekt i en organisation måste arbetet börja i ledningsgruppen.

Det är ledningsgruppen som äger frågan och står för ett signalsystem.

För en del ledningsgrupper är frågan om lönebildning dessvärre fortfarande en administrativ fråga som gärna parkeras på HR-avdelningen. 

Samtidigt utgör lön för många organisationer den största kostnaden och enbart av detta skäl (plus många andra…) torde det vara självklart för ledningsgruppen att äga frågan.

En engagerad ledningsgrupp som ser sin viktiga roll i lönebildningsfrågan ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med lön. 

IMG_3607