Det ställs stora krav på chefer och arbetsledare. De ska kunna agera som goda ledare för organisations bästa.

Men chefer och arbetsledare måste också kunna hantera vardagliga arbetsrättsliga frågeställningar. Därmed inte sagt att de måste kunna hantera en fullständig process från A till Ö.

I mitt arbete träffar jag många chefer och arbetsledare i olika sammanhang. Och alla har det gemensamma att de förväntas agera som professionella ledare och arbetsgivare.

En tydligt och professionell arbetsgivarroll är naturligtvis också en viktig faktor för att skapa en bra arbetsmiljö.

När vi inom arbetsrätten ska hantera olika frågor kopplat till bland annat förflyttning, omplacering, varning och uppsägning är chefens (och arbetsledarens) agerande av yttersta vikt.

  • Finns det tydlig dokumentation?
  • Finns det en tydlighet vad gäller organisationens regler och värdegrund?
  • Har den uppkomna situationen inträffat tidigare?
  • När har det inträffat?
  • Är händelsen för gammal (2-månaders regeln)?
  • Finns det möjlighet att förflytta?
  • Ska det förhandlas enligt MBL?
  • Finns det möjlighet att komma överens med arbetstagaren?

Och lika viktigt är det naturligtvis i rekryteringsprocessen. Arbetsgivaren förfogar förvisso över sin fria rätt att anställa vem han eller hon vill (dock med vissa begränsningar inom den statliga sektorn). Men det gäller att hålla koll på diskrimineringslagstiftningen. En ur diskrimineringslagens perspektiv ”fel fråga” kan leda fram till rättsliga processer (trakasserier).

Jag har sedan några år tillbaka haft förmånen att på uppdrag av Kunskapsgruppen (www.kunskapsgruppen.se) genomföra en grundläggande 2-dagars utbildning i arbetsrätt.

Självklart blir deltagarna inte experter på arbetsrätt efter endast två dagar.

Men de får en grundtrygghet och förståelse för det arbetsrättsliga systemet. Eller med andra ord de lär sig tänka och agera arbetsrättsligt.

Och detta bidrar till chefens trygghet…

Och i sammanhanget vill jag också passa på att önska dig som läsare en riktigt glad påsk!