IMG_3657Nu är boken klar och första leveransen från tryckeriet har kommit.

Jag har förvisso genom årens lopp skrivit en del böcker men det är alltid lika spännande och stimulerande när en nyskriven bok anländer.

Denna gång är det en bok om arbetsmiljö. Titeln är: Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud.

När jag började skriva denna bok fick jag inledningsvis många frågor om varför en bok på detta ämne? Finns det inte redan mycket skrivit om just arbetsmiljö?

Och mitt svar på dessa frågor är helt enkelt; ja det finns väldigt mycket skrivit i detta ämne.

Exempelvis finns det mycket bra material att hämta från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Med eftersom det finns så mycket att tillgå har jag också mött många chefer och skyddsombud som har svårt att gallra i all information. Många har efterfrågat en sammanhållen dokumentation som ger en god men enkel inblick/vägledning i arbetsmiljörätten.

Och det är mot denna bakgrund jag valde att skriva denna bok.

Boken gör inte anspråk på att täcka in ”allt” men den kommer förhoppningsvis att ge chefer och skyddsombud en bra grund att utgå ifrån.

Bokens huvudrubriker är:

 • Arbetsmiljösystemet
 • Vad är arbetsmiljö?
 • Arbetsmiljöansvar
 • Minderåriga
 • Samverkan – arbetsgivare och arbetstagare
 • Samverkan – arbetsgivare och skyddsombud
 • Samverkan i skyddskommitté
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning (AFS 1994:1)
 • Företagshälsovård
 • Anmälan om arbetsskada och tillbud
 • Tillsyn och påföljder
 • Arbetstidslagen i korthet
 • Annan avgränsande lagstiftning
 • Frågor och svar

Vill du beställa boken gör du det enklast här.