Det är nu drygt en vecka sedan min bok Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud kom ut.

IMG_3657

Redan har jag fått mycket positiv feedback – främst för att boken är enkel och utgör en god vägledning i arbetsmiljörätten.

Och som jag har skrivit tidigare på denna blogg vill jag rikta ett stort tack till teamet som hjälpt mig att färdigställa boken.

  • Redaktör: Annika Abrahamsson
  • Grafisk form: Daniel Åberg
  • Faktagranskning: Ulla Kylhed Reuterdahl

Men framförallt vill jag rikta ett riktigt stort, hjärtligt tack till min fantastiska fru Anneli (HR-konsult) för allt stöd och alla våra arbetsrättsliga- och arbetsmiljömässiga diskussioner. Och stort tack för att du är du ♥♥♥

Utöver att boken ska erbjuda ett praktiskt stöd för chefer och skyddsombud så vill jag också att den ska utgöra ett bra underlag för arbetsmiljömässiga diskussioner/reflektioner. Nedan följer att kortare utdrag från boken.

Två berättelser

Tisdag klockan 08:22

Amanda försöker sparka sig fri men benen reagerar inte på hjärnans impulser. Dessutom börjar det göra mer och mer ont. Hon ser sig omkring efter hjälp men runt om henne finns det bara lastpallar och trasiga kartonger.

I den högra gången mellan lagerhylla 12 och 14 ligger Amanda svårt skadad eftersom lagerpallen med bokhyllor har rasat och landat på Amandas ben. I raset drogs även flera andra lagerpallar med.

Amanda kraftsamlar och skriker på hjälp. Det verkar som om det tar långt tid innan arbetskamraterna hör hennes skrik.

Det skriks ganska ofta på denna arbetsplats. Dels för att överrösta allt buller från lossningen på lastkajen och dels för att det är en sedan länge gällande jargong.

Darek är först på plats och försöker hjälpa Amanda men han konstaterar att det är säkrast att sjukvårdare tar hand om detta så att Amanda inte riskerar att drabbas av fler skador.

Ambulans och polis är tillkallade via SOS Alarm och är på väg.

Lagerchefen känner sig som vanligt sönderstressad av alla omöjliga deadlines som ska hållas och nu händer även detta. Hur svårt ska det vara för lagerpersonalen att följa de instruktioner som gäller, allt står i personalhandboken! Och även om inte alla kan svenska så får man väl fråga om tolkningshjälp från någon arbetskamrat om det behövs. Det mesta är ju ändå ”sunt förnuft”. Lagerchefen är just tillbaka efter ett halvårs sjukskrivning för utmattningsdepression och bör enligt läkaren inte utsätta sig för stress.

Det sista året har arbetstempot på företaget varit högt. Företaget tyngs av dålig ekonomi och den nya VD:n, Yvonne, har i uppgift att få ordning på ekonomin. Hon har inte tid och möjlighet att kontrollera och följa upp hur det är ställt med arbetsmiljön på företaget. De företagsekonomiska utmaningarna tar all hennes tid. Dessutom är hon övertygad om att ett företag ska styras med ett modernt ledarskap där hon delegerar så mycket ansvar hon kan och framförallt så litar hon på att alla gör det de ska utan att krångla till det med onödig administration.

Johannes är sedan många år tillbaka vald till skyddsombud eftersom det inte är någon annan som är intresserad av uppdraget har Johannes ställt upp. Men egentligen har han inte tid eller intresse av detta uppdrag.

Ryggont och håravfall

På kommunens ekonomiavdelning är det ofta högt tempo. Många deadlines som ska hållas.

Avdelningens nya chef, Yngve Forskvist har stora visioner om hur en modern ekonomiavdelning ska organiseras. Han brukar ofta säga till personalen att avdelningen måste ligga i framkant, dock är det oklart vad han egentligen menar med detta?

Yngve ser sig själv som en modern chef med ett modernt ledarskap.

Arbetstagarna upplever däremot att Yngves ledarstil är allt annat än modern. Yngve ”spelar ut arbetstagarna mot varandra”. Han letar ofta upp en eller flera syndabockar på avdelningen.

Arbetstagarna har vid flera tillfällen försökt påtala detta för Yngve men han slår ifrån sig och blir aggressiv. Det händer allt oftare att någon eller några arbetstagare får offentliga utskällningar inför övriga arbetstagare. Enligt Yngve är detta ett bra sätt att agera öppet och transparent.

Yngve blir allt mer manipulativ i sitt ledarskap.

Kombinationen av högt arbetstempo och en alltmer otrygg tillvaro på jobbet (arbetstagarna vet inte när Yngve ska få nästa vredesutbrott) drabbar framförallt Katarina och Bob. Båda två har fått koncentrations- och sömnproblem samt ständig ryggvärk. Katarina har dessutom drabbats av håravfall.

Att reflektera över

Detta är två fiktiva berättelser. Det kan inte uteslutas att något liknande har hänt. Eller kommer att hända i verkligheten. Reflektera gärna över berättelserna innan du läser vidare i denna bok.