I skrivande stund är det torsdag kväll och jag sitter på en medelstor flygplats och väntar på flyget hem.

Mot slutet av veckan är det alltid klokt att reflektera över olika frågor om lön- och arbetsrätt som på ett eller annat sätt aktualiserats i veckas olika uppdrag och samtal med chefer och HR.

Tidigare i veckan samtalade jag med en mellanchef i en större organisation med många anställda. Samtalet kom efter en stund att handla om chefens upplevelse och oklarhet om när/hur arbetsgivaren ska genomföra någon utredning. Chefen förklarade att det förelåg en oklarhet om vad som är utredning avseende kränkande särbehandling och vad som är någon annan typ av utredning.

Jag kan konstatera att denna chef sannolikt inte är ensam om att uppleva en viss oklarhet i denna fråga.

En enkel lathund avseende olika typer av utredning (och dess lagliga stöd) kan sålunda se ut enligt följande:

Händelse – Lagstöd

Misskötsel i anställningen – LAS

Misstanke om arbetsmiljöbrott – Brottsbalken

Misstanke om brott i arbetet – Brottsbalken

Trakasserier/sexuella trakasserier – Diskrimineringslagen

Kränkande särbehandling – AFS 2001:1 (Systematisk arbetsmiljöarbete)