I dag har jag förmånen att arbeta tillsammans med chefer i en mindre kommun.

Detta är andra dagen av en tvådagars utbildning i praktisk arbetsrätt.

En stor del av utbildningen bygger på Allmänna Bestämmelser (AB).

Att som chef ha en trygghet i arbetsrätten inom kommun och landsting är en stor fördel.