I dag och i morgon är det dags igen med utbildning i Praktisk Arbetsrätt.

Den här gången på uppdrag av Kunskapsgruppen.

Det är två fullspäckade dagar där vi går igenom dagliga och praktiska arbetsrättsliga frågor och funderingar som en chef kan ställas inför.

Exempelvis:

  • Det arbetsrättsliga systemet
  • På väg att anställa och arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
  • Val av ”rätt” anställningsform
  • Anställningsavtalets innehåll och konsekvens
  • Hur hantera misskötsel i anställningen?
  • Uppsägning och avsked
  • Grundläggande MBL
  • Grundläggande AML och ATL
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • Praktiska rättsfall – analys och diskussion