Till och från i den allmänna debatten görs det gällande att arbetsrätten är krånglig och svår att förstå.

Nu är jag väl i och för sig fel person att ge min syn på saken då jag arbetar med arbetsrätt och utan underdrift kan beskyllas för att vara en arbetsrättslig nörd…

Dock kan jag förstå att arbetsgivare kan ha vissa problem med att förstå arbetsrätten.

Det kan säkert finnas konkreta behov av att göra vissa lagändringar.

Men det kan också handla om att göra vissa pedagogiska – språkliga förändringar.

Exempelvis när det gäller frågan om huruvida arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning enligt LAS.

Nuvarande reglering avser att en uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.

Begreppet personliga skäl förstår de allra flesta.

Däremot är det ofta att tveksamheten uppstår kring begreppet arbetsbrist (för oss arbetsrättsliga nördar är begreppet dock enkelt…).

Arbetsbrist innebär enkelt uttryckt brist på arbete, och/eller brist på pengar, och/eller brist på intresse. Det vill säga ett eller flera skäl som inte beror av arbetstagaren personligen.

Med andra ord behöver en arbetsbrist inte innebära en brist på arbete.

Sålunda vore det klokare att ändra begreppet arbetsbrist till organisatoriska skäl.

Alltså uppsägning på grund av personliga skäl eller på grund av organisatoriska skäl.

För väldigt många praktiker skulle denna, mindre språkliga förändring vara ett steg i rätt riktning.