Och så har nu Hovrätten för övre Norrland fastställt tingsrättens dom.

De aktuella arbetstagarna hade ingen del i det som skedde.

Bolagets företrädare gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet genom att inte bedöma riskerna med att använda den farliga metod som ledde till olyckan.

Nordkalk ska betala företagsböter om tre miljoner kronor och skadestånd till de drabbade.

Läs mer på Arbetarskydd.