Vi är nu i slutet av maj månad och sommaren står inför dörren…kan dock notera att vi i stora delar av landet har haft högsommarvärme under större del av maj…

Och under sommaren brukar de flesta planera in sin huvudsemester.

Och i detta sammanhang finns det ofta en återkommande fråga. Frågan ställs både från enskilda arbetstagare som från arbetsgivare/chefer.

Har man som arbetstagare skyldig att vara tillgänglig via exempelvis mail och/eller mobil under semestern? Eller omvänt, kan jag (läs chefen/arbetsgivaren) kräva att arbetstagarna är tillgängliga via exempelvis mail och/eller mobil under semestern?

Eftersom frågeställningen inte är ny så är min bedömning att de flesta som ställer frågan innerst inne vet vad som är rätt svar.

Och rätt svar på denna fråga är nej.

Syftet med semesterlagen är att arbetstagaren ska ges möjlighet till vila och återhämtning.

I dagens arbetsliv görs det ofta gällande att den tekniska utvecklingen suddat ut gränserna mellan arbete och fritid . Och detta är naturligtvis en korrekt notering (nu gäller detta självklart inte alla arbeten…).

Och eftersom tekniken i praktiken inte sätter några gränser så är det viktigt att arbetslivet sätter gränsen.

Och denna gräns finns i semesterlagen.