Grundregeln i MBL 11 § är att arbetsgivaren ska påkalla förhandling med den eller de fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Detta gäller innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet. Det gäller också innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör det aktuella facket.

Arbetsgivaren har även viss förhandlingsskyldighet gentemot fackliga organisationer som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med. Enligt MBL 13 § ska arbetsgivare påkalla förhandling med aktuellt fack om frågan särskilt angår arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör det aktuella facket.

Sålunda är begreppet viktigare förändring av central betydelse.

Jag får ofta frågor om detta, både i mina utbildningar och i samband med arbetsrättslig rådgivning.

Jag kan också notera att fackligt förtroendevalda till och från är något oklara i sin uppfattning om vad som anses vara en viktigare förändring.

Ett konkret exempel som det många gånger kan råda delade meningar om, är om arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling med en facklig organisation innan arbetsgivaren beslutar om en s.k LAS-varning (erinran)?

För att kort förtydliga detta är en s.k LAS varning inte att betrakta som disciplinär påföljd (dock under förutsättning att LAS-varningen har ”rätt” formulering). Däremot kan en varning som regleras i kollektivavtal (exempelvis inom kommun- och landsting – allmänna bestämmelser) betraktas som en disciplinär påföljd. I sådant fall följer att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt MBL. Dock har parterna inom kommun och landsting ersatt förhandlingsskyldighet enligt MBL 11 § med överläggningsskyldighet enligt allmänna bestämmelser.

Men arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt MBL 13 § om varningen (disciplinär påföljd) ska lämnas till en arbetstagare som är medlem i en facklig organisation som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. Exempelvis en arbetstagare som är anställd i en kommun men facklig medlem i Unionen.

Men när det gäller s.k LAS-varningar föreligger ingen förhandlingsskyldighet enligt MBL. Detta har bland annat framkommit i en nyligen avkunnad dom från Arbetsdomstolen (AD 2018:34. Se särskilt sidorna 28 – 29).

Ladda gärna ner domen här.

Sålunda viktigt att ha koll på vad som i MBL sammanhang är att betrakta som viktigare förändring.