Det är självklart inte en fråga som någon chef önskar att hantera.

Och naturligtvis ska en professionell arbetsgivare rekrytera ”rätt” och agera förbyggande för att därigenom undvika att problem med misskötsel uppstår.

Men förr eller senare drabbas de flesta organisationer av denna problematik och då är det viktigt att agera rättssäkert.

Därför vill jag tipsa dig om en kurs i detta tema.

Vikten av rättssäkerhet och tydlig dokumentation genomsyrar kursen. I situationer avseende misskötsel i anställningen är det viktigt att vara medveten om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller kränkande särbehandling. Om en fråga avseende misskötsel i anställningen hanteras rättsosäkert kan denna felaktiga hantering snarare betraktas som kränkande särbehandling.

Jag kommer att genomföra kursen i samarbete med BG Insitute och den kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer om utbildningen här!