Och idag kom ”handskakningsdomen” i Arbetsdomstolen (AD 2018:51).

I korthet handlar rättsfallet om en kvinna som gjorde en förfrågan om arbete som tolk.

Företaget (den tilltänkta arbetsgivaren) avbröt rekryteringsprocessen efter att kvinnan med hänvisning till sin religion inte ”handhälsat” på en manlig representant för företaget.

AD konstaterar (dock är domen inte enhällig) att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.

Hon erhåller diskrimineringsersättning med 40 000 kr.

Domen är intressant och jag kommer i kommande blogginlägg att analysera domen och dess konsekvenser.

Vill du läsa domen i sin helhet finns den här.