I senaste numret (sep – okt 2018) av fackförbundet Visions tidning Chefen i fokus finns en artikel med rubriken Gästspel som chef. I ingressen till denna artikel står det att läsa:

”De flesta chefer i landsting och regioner är anställda på tidsbegränsade förordnanden /…/”

Stora delar av artikeln ger sken av att chefer skulle ha en otrygg anställning.

Detta är dock inte överensstämmande med sanningen.IMG_4686

De flesta chefer har en tillsvidareanställning som grund och sedan har de ett tidsbegränsat förordnande avseende chefsfunktionen. Det är med andra ord inte anställningen som är tidsbegränsad.

Det ska naturligtvis tilläggas att gällande kollektivavtal (Allmänna bestämmelser) förvisso ger möjlighet att anställa förvaltningschef eller motsvarande på viss tid. Men det är inte denna situation som artikeln avser.

Detta framgår förvisso c:a halvvägs in i artikeln men stora delar av textens upplägg syftar till att ge en annan – felaktig bild.

Att det kan finnas argument för och mot en lösning med tillsvidareanställning som grund och sedan ett chefsförordnande på viss tid har jag full förståelse för.

Men det är olyckligt när en artikel ger en missvisande bild av verkligheten…