I Tidningen Vision (nr 1, 2019) står det under rubriken ”Dags att snacka lön” att lönen är individuell och ska sättas efter kompetens och prestation.

Det är i sammanhanget olyckligt att Vision ger inkorrekt bild av vad som gäller.

I det löneavtal som Vision har ingått med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) står det att ”därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat”.

Och detta är något annat än vad som framgår i Tidningen Vision.

Sålunda önskvärt att korrekt fakta presenteras.