Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade. Kontakta oss redan idag.
— Läs på ny.lexnova.se/seminarier/arbetsrattsliga-risker-vid-rekrytering-sa-undviker-du-dem