Kurs som ger operativ kunskap om lönesättning och lönesamtal. Föreläsare är Georg Frick som är arbetsgivarkonsult, författare och specialist på praktisk arbetsrätt.
— Läs på www.bginstitute.se/utbildning/lonesattning-och-lonesamtal/